Sněmovní tisk 99/0
Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t009900.pdf (Dokument PDF, 291 KB)t009900.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0099a0.pdf (Dokument PDF, 193 KB)t0099a0.docx (Dokument DOCX, 22 KB)

Rozesláno poslancům

16. února 2018 v 9:32
ISP (příhlásit)