Sněmovní tisk 1034/0
Dodat.prot.mezi Francií a Nigerskou rep.-status sil Takuba

Soubory sněmovního tisku

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny  
t103400.pdf (Dokument PDF, 138 KB)t103400.docx (Dokument DOCX, 18 KB)
Důvodová zpráva  
t1034a0.pdf (Dokument PDF, 241 KB)t1034a0.docx (Dokument DOCX, 40 KB)
Text v českém jazyce  
t1034b0.pdf (Dokument PDF, 358 KB)t1034b0.docx (Dokument DOCX, 34 KB)
Text v jiném jazyce  
t1034c0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t1034c0.docx (Dokument DOCX, 11 KB)

Rozesláno poslancům

1. října 2020 v 15:42
ISP (příhlásit)