Sněmovní tisk 1047/0
Novela z. o některých službách informační společnosti - EU - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t104700.pdf (Dokument PDF, 348 KB)t104700.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t1047a0.pdf (Dokument PDF, 250 KB)t1047a0.doc
Kompatibilita s právem EU  
t1047b0.pdf (Dokument PDF, 183 KB)t1047b0.docx (Dokument DOCX, 31 KB)

Rozesláno poslancům

7. října 2020 v 16:26
ISP (příhlásit)