Sněmovní tisk 1090/0
Novela z. o ochraně utajovaných informací

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t109000.pdf (Dokument PDF, 115 KB)t109000.docx (Dokument DOCX, 51 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t1090a0.pdf (Dokument PDF, 94 KB)t1090a0.docx (Dokument DOCX, 27 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t1090b0.pdf (Dokument PDF, 78 KB)t1090b0.docx (Dokument DOCX, 26 KB)

Rozesláno poslancům

19. listopadu 2020 v 9:15
ISP (příhlásit)