Sněmovní tisk 1091/0
Novela z. o pobytu cizinců na území ČR - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t109100.pdf (Dokument PDF, 385 KB)t109100.docx (Dokument DOCX, 107 KB)
t1091a0.pdf (Dokument PDF, 214 KB)t1091a0.docx (Dokument DOCX, 79 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t1091b0.pdf (Dokument PDF, 507 KB)t1091b0.docx (Dokument DOCX, 132 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t1091c0.pdf (Dokument PDF, 102 KB)t1091c0.doc

Rozesláno poslancům

19. listopadu 2020 v 9:22
ISP (příhlásit)