Sněmovní tisk 1111/0
Novela z. o krizovém řízení

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t111100.pdf (Dokument PDF, 75 KB)t111100.docx (Dokument DOCX, 22 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t1111a0.pdf (Dokument PDF, 78 KB)t1111a0.docx (Dokument DOCX, 30 KB)

Rozesláno poslancům

7. prosince 2020 v 18:19
ISP (příhlásit)