Sněmovní tisk 1143/0
Novela z. o sociálních službách

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t114300.pdf (Dokument PDF, 475 KB)t114300.docx (Dokument DOCX, 82 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t1143a0.pdf (Dokument PDF, 644 KB)t1143a0.docx (Dokument DOCX, 81 KB)

Rozesláno poslancům

1. února 2021 v 15:21
ISP (příhlásit)