Sněmovní tisk 1230/0
Novela z. o důchodovém pojištění - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t123000.pdf (Dokument PDF, 176 KB)t123000.docx (Dokument DOCX, 32 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t1230a0.pdf (Dokument PDF, 144 KB)t1230a0.docx (Dokument DOCX, 22 KB)

Rozesláno poslancům

31. května 2021 v 17:35
ISP (příhlásit)