Sněmovní tisk 162/0
Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t016200.pdf (Dokument PDF, 218 KB)t016200.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0162a0.pdf (Dokument PDF, 159 KB)t0162a0.doc

Rozesláno poslancům

30. dubna 2018 v 8:47
ISP (příhlásit)