Sněmovní tisk 448/0
Novela z. o základních registrech - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t044800.pdf (Dokument PDF, 147 KB)t044800.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0448a0.pdf (Dokument PDF, 47 KB)t0448a0.docx (Dokument DOCX, 20 KB)

Rozesláno poslancům

2. dubna 2019 v 14:07
ISP (příhlásit)