Sněmovní tisk 450/0
Prot. o přístupu Sev. Makedonie k Severoatlantické smlouvě

Soubory sněmovního tisku

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny  
t045000.pdf (Dokument PDF, 65 KB)t045000.doc
Důvodová zpráva  
t0450a0.pdf (Dokument PDF, 120 KB)t0450a0.doc
Text v českém jazyce  
t0450b0.pdf (Dokument PDF, 94 KB)t0450b0.doc
Text v jiném jazyce  
t0450c0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t0450c0.docx (Dokument DOCX, 470 KB)

Rozesláno poslancům

3. dubna 2019 v 13:02
ISP (příhlásit)