Sněmovní tisk 485/0
Novela z.o podpoře výzkumu,experimentálního vývoje a inovací

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t048500.pdf (Dokument PDF, 644 KB)t048500.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0485a0.pdf (Dokument PDF, 503 KB)t0485a0.docx (Dokument DOCX, 87 KB)

Rozesláno poslancům

15. května 2019 v 16:01




ISP (příhlásit)