Sněmovní tisk 509/0
Vl. n. z., kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t050900.pdf (Dokument PDF, 746 KB)t050900.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0509a0.pdf (Dokument PDF, 898 KB)t0509a0.doc
Kompatibilita s právem EU  
t0509b0.pdf (Dokument PDF, 139 KB)t0509b0.doc

Rozesláno poslancům

13. června 2019 v 13:36
ISP (příhlásit)