Sněmovní tisk 555/0
Novela z. o poštovních službách - EU - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t055500.pdf (Dokument PDF, 416 KB)t055500.docx (Dokument DOCX, 47 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0555a0.pdf (Dokument PDF, 253 KB)t0555a0.docx (Dokument DOCX, 42 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t0555b0.pdf (Dokument PDF, 144 KB)t0555b0.docx (Dokument DOCX, 27 KB)

Rozesláno poslancům

25. července 2019 v 14:17
ISP (příhlásit)