Sněmovní tisk 59/0
Novela z. o volbách do Parlamentu ČR - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t005900.pdf (Dokument PDF, 623 KB)t005900.docx (Dokument DOCX, 37 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0059a0.pdf (Dokument PDF, 608 KB)t0059a0.docx (Dokument DOCX, 33 KB)

Rozesláno poslancům

22. ledna 2018 v 15:48
ISP (příhlásit)