Sněmovní tisk 638/0
Novela z. o střetu zájmů

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t063800.pdf (Dokument PDF, 300 KB)t063800.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0638a0.pdf (Dokument PDF, 196 KB)t0638a0.doc

Rozesláno poslancům

7. listopadu 2019 v 9:28
ISP (příhlásit)