Sněmovní tisk 77/0
Novela z. o daních z příjmů

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t007700.pdf (Dokument PDF, 225 KB)t007700.docx (Dokument DOCX, 33 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0077a0.pdf (Dokument PDF, 203 KB)t0077a0.docx (Dokument DOCX, 17 KB)

Rozesláno poslancům

6. února 2018 v 13:35
ISP (příhlásit)