Sněmovní tisk 81/0
Dodat. prot. k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně

Soubory sněmovního tisku

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny  
t008100.pdf (Dokument PDF, 70 KB)t008100.doc
Důvodová zpráva  
t0081a0.pdf (Dokument PDF, 321 KB)t0081a0.doc
Text v českém jazyce  
t0081b0.pdf (Dokument PDF, 3 MB) 
Text v jiném jazyce  
t0081c0.pdf (Dokument PDF, 3 MB) 
Další  
t0081d0.pdf (Dokument PDF, 716 KB) 

Rozesláno poslancům

9. února 2018 v 10:23
ISP (příhlásit)