Sněmovní tisk 815/0
Vl.n.z.o opatř.ke zmírnění dopadů SARS CoV-2 na nájemce byt.

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t081500.pdf (Dokument PDF, 513 KB)t081500.doc

Rozesláno poslancům

2. dubna 2020 v 17:18
ISP (příhlásit)