Sněmovní tisk 84/0
Novela z. o některých přestupcích

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t008400.pdf (Dokument PDF, 190 KB)t008400.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0084a0.pdf (Dokument PDF, 155 KB)t0084a0.doc

Rozesláno poslancům

14. února 2018 v 10:10
ISP (příhlásit)