Sněmovní tisk 850/0
Novela z. o kompenzačním bonusu

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t085000.pdf (Dokument PDF, 302 KB)t085000.docx (Dokument DOCX, 51 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0850a0.pdf (Dokument PDF, 198 KB)t0850a0.docx (Dokument DOCX, 32 KB)

Rozesláno poslancům

4. května 2020 v 22:23
ISP (příhlásit)