Sněmovní tisk 915/0
Dodat.prot.mezi Francií a Mali-status sil Takuba

Soubory sněmovního tisku

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny  
t091500.pdf (Dokument PDF, 209 KB)t091500.docx (Dokument DOCX, 15 KB)
Důvodová zpráva  
t0915a0.pdf (Dokument PDF, 336 KB)t0915a0.docx (Dokument DOCX, 33 KB)
Text v českém jazyce  
t0915b0.pdf (Dokument PDF, 578 KB)t0915b0.docx (Dokument DOCX, 42 KB)
Text v jiném jazyce  
t0915c0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t0915c0.docx (Dokument DOCX, 11 KB)
Další  
t0915d0.pdf (Dokument PDF, 444 KB)t0915d0.docx (Dokument DOCX, 33 KB)
t0915e0.pdf (Dokument PDF, 845 KB)t0915e0.docx (Dokument DOCX, 11 KB)

Rozesláno poslancům

24. června 2020 v 13:49
ISP (příhlásit)