Sněmovní tisk 92/0
Novela z. o střelných zbraních - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t009200.pdf (Dokument PDF, 409 KB)t009200.doc
t0092a0.pdf (Dokument PDF, 89 KB)t0092a0.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0092b0.pdf (Dokument PDF, 611 KB)t0092b0.doc
Návrhy vyhlášek  
t0092c0.pdf (Dokument PDF, 79 KB)t0092c0.doc
Kompatibilita s právem EU  
t0092d0.pdf (Dokument PDF, 255 KB)t0092d0.doc

Rozesláno poslancům

14. února 2018 v 16:33
ISP (příhlásit)