Sněmovní tisk 956/0
Novela z. o střetu zájmů - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t095600.pdf (Dokument PDF, 485 KB)t095600.docx (Dokument DOCX, 38 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0956a0.pdf (Dokument PDF, 269 KB)t0956a0.docx (Dokument DOCX, 19 KB)

Rozesláno poslancům

23. července 2020 v 14:45
ISP (příhlásit)