Sněmovní tisk 965/0
Novela z. o jednacím řádu PS

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t096500.pdf (Dokument PDF, 280 KB)t096500.docx (Dokument DOCX, 34 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0965a0.pdf (Dokument PDF, 246 KB)t0965a0.docx (Dokument DOCX, 28 KB)

Rozesláno poslancům

12. srpna 2020 v 9:31
ISP (příhlásit)