Usnesení PS č. 1243

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností /sněmovní tisk 678/ / - třetí čtení (18. září 2020)
ISP (příhlásit)