Usnesení PS č. 1317, část č. 1/2

k vládnímu návrhu na vyslovení souhlasu s pobytem vojenských zdravotníků členských států Organizace Severoatlantické smlouvy a/nebo Evropské unie za účelem zvládání pandemie onemocnění COVID-19 /sněmovní tisk 1063/ (27. října 2020)

Přílohy dokumentu

UO1317.docxISP (příhlásit)