Usnesení PS č. 1379

k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností /sněmovní tisk 678/11/ - vrácenému Senátem (1. prosince 2020)
ISP (příhlásit)