Usnesení PS č. 1381

k návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů /sněmovní tisk 881/1/ - vrácenému Senátem (1. prosince 2020)
ISP (příhlásit)