Usnesení PS č. 1468

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 758/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (26. ledna 2021)




ISP (příhlásit)