Usnesení PS č. 1689

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1047/ - prvé čtení (2. června 2021)
ISP (příhlásit)