Usnesení PS č. 230

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 47/6/ - zamítnutému Senátem (23. května 2018)
ISP (příhlásit)