Usnesení PS č. 262

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Trestněprávní úmluvě o korupci (Štrasburk, 15. 5. 2003) /sněmovní tisk 43/- druhé čtení (12. června 2018)
ISP (příhlásit)