Usnesení PS č. 424

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony /sněmovní tisk 206/ - třetí čtení (21. prosince 2018)
ISP (příhlásit)