Usnesení PS č. 451

k výroční zprávě o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2016 /sněmovní tisk 116/ (24. ledna 2019)
ISP (příhlásit)