Usnesení PS č. 453

k výroční zprávě Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2017 /sněmovní tisk 142/ (24. ledna 2019)
ISP (příhlásit)