Usnesení PS č. 487

k vládnímu návrhu zákona, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o důchodovém zabezpečení, podepsaná v Minsku dne 14. března 2018 /sněmovní tisk 165/ - prvé čtení (31. ledna 2019)
ISP (příhlásit)