Usnesení PS č. 695

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv /sněmovní tisk 256/ - třetí čtení (12. července 2019)
ISP (příhlásit)