Usnesení PS č. 735

k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv /sněmovní tisk 256/7/ - vrácenému Senátem (15. října 2019)
ISP (příhlásit)