Usnesení PS č. 853

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 326/7/ - vrácenému Senátem (17. prosince 2019)
ISP (příhlásit)