Sněmovní tiskyPřikázáno HV

Celkem nalezeno 105 tisků. (1. strana, celkem stran: 6)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 8/0 Rozpočet SFDI na rok 2018Zpráva a jinéSchválena
 13/0 Novela z. o ochraně ovzduší - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 172/2018 Sb.
 28/0 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání v roce 2016Zpráva a jinéVzato na vědomí
 50/0 Novela z. o svobodném přístupu k informacím Poslanecký návrh zákona Schváleno, 177/2019 Sb.
 51/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 193/2018 Sb.
 76/0 Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury Poslanecký návrh zákona Schváleno, 169/2018 Sb.
 109/0 Novela z. - zákoník práce Poslanecký návrh zákona Schváleno, 32/2019 Sb.
 112/0 N.z.o zrušení zákona o zákazu dodávek pro jader. el. Búšehr - RJ Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 3. čtení
 138/0 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 110/2019 Sb.
 139/0 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 111/2019 Sb.
 149/0 Zpráva o činnosti a hospodaření ÚPDI za rok 2017Zpráva a jinéSchválena
 157/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - RJ Poslanecký návrh zákona Nepřijato
 168/0 Novela z. o ochranných známkách - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 286/2018 Sb.
 176/0 Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2017Zpráva a jinéVzato na vědomí
 181/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 191/0 Novela z. o dráhách Poslanecký návrh zákona Schváleno, 313/2019 Sb.
 195/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 135/2019 Sb.
 200/0 Novela z. o prodejní době - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 276/2019 Sb.
 202/0 Novela z. o poštovních službách - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 202/2019 Sb.
 203/0 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 176/2019 Sb.

1 2 3 4 5 >>ISP (příhlásit)