Sněmovní tisky - návrhy zákonů

Celkem nalezeno 147 tisků. (1. strana, celkem stran: 8)

ČísloKrátký názevStav projednávání
 64/0 Návrh zákona o neziskových organizacích1. čtení
 156/0 Novela devizového zákona - EU2. čtení - obecná rozprava
 297/0 Novela z. o soudech, soudcích, přísedících1. čtení
 413/0 Novela z. o daních z příjmů - RJ1. čtení
 464/0 Novela z. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny2. čtení - obecná rozprava
 476/0 N.z. o účastnících protikomunistického odboje2. čtení - obecná rozprava
 482/0 Vl.n.z. o majetkovém vyrovnání s církvemi1. čtení
 539/0 N.z. o poskytování půjček se stát.příspěvkem mladým manželům3. čtení
 544/0 Novela z. o České televizi1. čtení
 554/0 Novela z. o platu představitelů státní moci1. čtení
 555/0 Vl.n.z. o vypořádání majetkových podílů zeměděl. družstev1. čtení
 570/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - RJ3. čtení
 574/0 Novela z. o trestním řízení soudním (trestní řád)3. čtení
 580/0 Novela z. o ochraně přírody a krajiny - RJ2. čtení - obecná rozprava
 615/0 N.z. o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu2. čtení - obecná rozprava
 616/0 Novela z. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny2. čtení - obecná rozprava
 631/0 N.z. o nájemném z bytů a jeho sjednávání2. čtení - obecná rozprava
 640/0 Novela z. o státních svátcích2. čtení - obecná rozprava
 643/0 Návrh zákona o stížnostech1. čtení
 652/0 Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu2. čtení - obecná rozprava

1 2 3 4 5 >>ISP (příhlásit)