Tisky
Navržené změny 99/1963 Sb.

Občanský soudní řád

Celkem nalezeno 33 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
 85/0 Vl.n.z. o změně zákonů v souvisl.s přij. zák.o fin.zajištění - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 409/2010 Sb.
 120/0 Vl.n.z. v souvislosti s úspornými opatřeními v působ. MPSV - RJVládní návrh zákonaVzat zpět v 1. čtení
 155/0 Vl.n.z. v souvislosti s úspornými opatřeními v působ. MPSVVládní návrh zákonaSchváleno, 347/2010 Sb.
 177/0 Novela z. o platebním styku - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 139/2011 Sb.
 230/0 Vl.n.z.o součinnosti pro účely řízení před mezinárod. soudyVládní návrh zákonaSchváleno, 186/2011 Sb.
 233/0 Novela insolvenčního zákonaVládní návrh zákonaSchváleno, 69/2011 Sb.
 268/0 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi Poslanecký návrh zákona Nepřijato
 269/0 Novela z. o soudních poplatcíchVládní návrh zákonaSchváleno, 218/2011 Sb.
 276/0 Novela z. o kolektivním investování - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 188/2011 Sb.
 286/0 N.z. o změně zákonů v souvisl.s přij.zák.o tr.odpovědnostiVládní návrh zákonaSchváleno, 420/2011 Sb.
 315/0 Vl.n.z. v souvislosti s úspornými opatřeními v působ. MPSVVládní návrh zákonaSchváleno, 364/2011 Sb.
 365/0 Novela z. o přeměnách obchodních společností a družstev - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 355/2011 Sb.
 426/0 Vl.n.z. o mediaci - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 202/2012 Sb.
 441/0 Novela z. o nemocenském pojištěníVládní návrh zákonaSchváleno, 470/2011 Sb.
 473/0 Vl.n.z.související se zřízením jednoho inkasního místa - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 458/2011 Sb.
 537/0 Novela z. - občanský soudní řádVládní návrh zákonaSchváleno, 396/2012 Sb.
 564/0 Novela z. o sociálně-právní ochraně dětíVládní návrh zákonaSchváleno, 401/2012 Sb.
 581/0 Novela z. o archivnictví a spisové služběVládní návrh zákonaSchváleno, 167/2012 Sb.
 604/0 Novela z. - insolvenční zákonVládní návrh zákonaSchváleno, 334/2012 Sb.
 610/0 Novela z. o soudních exekutorech a exekuční činnosti Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení

1 2ISP (příhlásit)