Sněmovní tisky
Ing. Jan Bauer - zpravodajem sněmovny a jejich orgánů k tiskům

Celkem nalezeno 17 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 191-E/0 Přezkum rozpočtu EUAkty a dokumenty EU 
 236-E/0 Závěry páté zprávy o soudržnostiAkty a dokumenty EU 
 237-E/0 Návrh nařízení o posílení dohledu nad stavy rozpočtůAkty a dokumenty EU 
 238-E/0 Požadavky na rozpočtové rámceAkty a dokumenty EU 
 265-E/0 Návrh Rozhodnutí Evropské rady o změně Sml. o fungování EUPředchozí souhlas s rozhodnutím orgánů EUSchváleno
 321-E/0 Směrnice EP a Rady o používání údajů ze jmenné evid. cest.Akty a dokumenty EU 
 348-E/0 Rozhodnutí Evropské rady - změna čl. 136 Sml. o fungování EUZměna Smlouvy o fungování EU 
 358/0 Evr.-středomoř. let.doh.mezi státy EU a Jordánským háš.král.Mezinárodní smlouvaSchválena, 41/2020 Sb. m. s.
 379-E/0 Směrnice o spol. konsolid. základu daně z příjmů právn. osobAkty a dokumenty EU 
 385-E/0 Nařízení Rady o elektronickém zveřej. Úředního věstníku EUPředchozí souhlas s rozhodnutím orgánů EU 
 421/0 Rámcová úmluva o kontrole tabákuMezinárodní smlouvaSchválena, 71/2012 Sb. m. s.
 464/0 Všeobecné dohody o obchodu a službách (GATS)Mezinárodní smlouvaSchválena
 500-E/0 Finanční rámec na období 2014 - 2020Akty a dokumenty EU 
 540-E/0 Směrnice Rady o společném systému daně z fin. transakcíAkty a dokumenty EU 
 726-E/0 Rozh.Rady - rámec pro Agenturu EU pro zákl.práva 2013–2017Předchozí souhlas s rozhodnutím orgánů EU 
 819/0 Doh. o partnerství a spolupráci mezi státy EU a Iráckou rep.Mezinárodní smlouvaSchválena, 18/2022 Sb. m. s.
 828-E/0 Návrh nařízení Rady - program Pericles 2020Předchozí souhlas s rozhodnutím orgánů EU 


ISP (příhlásit)