Sněmovní tisky

Celkem nalezeno 1137 tisků. (57. strana, celkem stran: 57)

ČísloÚplný názevTyp tisku
 1121/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákonyVládní návrh zákona
 1122/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Dohoda o zřízení Evropské molekulární biologické laboratoře, která byla sjednána 10. května 1973Mezinárodní smlouva
 1123/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Srbskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací podepsaná v Bělehradu dne 13. května 2013Mezinárodní smlouva
 1124/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o mezinárodní silniční dopravěMezinárodní smlouva
 1125/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákonyVládní návrh zákona
 1126/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisůVládní návrh zákona
 1127/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státních úřednícíchVládní návrh zákona
 1128/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisůVládní návrh zákona
 1129/0 Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2012Zpráva a jiné
 1130/0 Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 2012Zpráva a jiné
 1131/0 Zpráva České národní banky o inflaci - červenec 2013 (Zpráva o měnovém vývoji za 1. pololetí 2013)Zpráva a jiné
 1132/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států Evropské unie zasedajícími v Radě o financování pomoci Evropské unie v rámci víceletého finančního rámce na období 2014-2020 podle dohody o partnerství AKT-EU a o přidělení finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje čtvrtá část Smlouvy o fungování Evropské unieMezinárodní smlouva
 1133/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a který byl podepsán v Singapuru dne 26. června 2013Mezinárodní smlouva
 1134/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisůVládní návrh zákona
 1135/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. …/2013 Sb.Vládní návrh zákona
 1136/0 Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden – červen 2013Zpráva a jiné
 1137/0 Návrh poslance Petra Hulinského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh zákona

<< 53 54 55 56 57ISP (příhlásit)