Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna

Dokumenty českého a slovenského parlamentu


2021 - Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna (PS - 9. VO, od 9. 10. 2021)
2020 - Národná rada Slovenskej republiky
2018 - Parlament České republiky, Senát
2017 - 2021 Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna (PS - VIII. VO, 21. 10. 2017 - 20. 10. 2021)
2016 - 2018 Parlament České republiky, Senát
2016 - 2020 Národná rada Slovenskej republiky
2014 - 2016 Parlament České republiky, Senát
2013 - 2017 Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna (PS - VII. VO, 26. 10. 2013 - 26. 10. 2017)
2010 - 2013 Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna (PS - VI. VO, 29. 5. 2010 - 28. 8. 2013)
2012 - 2014 Parlament České republiky, Senát
2012 - 2016 Národná rada Slovenskej republiky
2010 - 2012 Parlament České republiky, Senát
2010 - 2012 Národná rada Slovenskej republiky
2008 - 2010 Parlament České republiky, Senát
2006 - 2010 Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna (PS - V. VO, 3. 6. 2006 - 3. 6. 2010)
2006 - 2008 Parlament České republiky, Senát
2004 - 2006 Parlament České republiky, Senát
2006 - 2010 Národná rada Slovenskej republiky
2002 - 2006 Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna (PS - IV. VO, 15. 6. 2002 - 15. 6. 2006)
2002 - 2004 Parlament České republiky, Senát
2002 - 2006 Národná rada Slovenskej republiky
2000 - 2002 Parlament České republiky, Senát
1998 - 2002 Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna (PS - III. VO, 20. 6. 1998 - 20. 6. 2002)
1998 - 2000 Parlament České republiky, Senát
1998 - 2002 Národná rada Slovenskej republiky
1996 - 1998 Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna (PS - II. VO, 1. 6. 1996 - 19. 6. 1998)
1996 - 1998 Parlament České republiky, Senát
1994 - 1998 Národná rada Slovenskej republiky
1993 - 1996 Parlament České republiky (PS - I. VO, 1. 1. 1993 - 6. 6. 1996)
1992 - 1992 Česká národní rada (ČNR VII, 5. 6. 1992 - 31. 12. 1992)
1992 - 1992 Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky (FS VII, 6. 6. 1992 - 31. 12. 1992)
1992 - 1994Slovenská národná rada
1990 - 1992 Česká národní rada (ČNR VI, 7. 6. 1990 - 4. 6. 1992)
1990 - 1992Slovenská národná rada
1990 - 1992 Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky (FS VI, 7. 6. 1990 - 4. 6. 1992)
1986 - 1990Česká národní rada (ČNR V, 24. 5. 1986 - 5. 6. 1990)
1986 - 1990 Slovenská národná rada
1986 - 1990 Federální shromáždění Československé socialistické republiky (FS V, 24. 5. 1986 - 5. 6. 1990)
1981 - 1986 Česká národní rada (ČNR IV, 7. 6. 1981 - 22. 5. 1986)
1981 - 1986 Slovenská národná rada
1981 - 1986 Federální shromáždění Československé socialistické republiky (FS IV, 7. 6. 1981 - 22. 5. 1986)
1976 - 1981 Česká národní rada (ČNR III, 23. 10. 1976 - 5. 6. 1981)
1976 - 1981 Federální shromáždění Československé socialistické republiky (FS III - 23. 10. 1976 - 5. 6. 1981)
1971 - 1976 Česká národní rada (ČNR II, 27. 11. 1971 - 21. 10. 1976)
1971 - 1976 Federální shromáždění Československé socialistické republiky (FS II, 27. 11. 1971 - 21. 10. 1976)
1969 - 1971 Česká národní rada (ČNR I, 1. 1. 1969 - 25. 11. 1971)
1969 - 1971 Federální shromáždění Československé socialistické republiky (FS I, 1. 1. 1969 - 25. 11. 1971)
1968 Česká národní rada (ČNR 0, přípravný orgán pro stav po vyhlášení federace)
1964 - 1968 Národní shromáždění Československé socialistické republiky (NS IV, 14. 6. 1964 - 31. 12. 1968)
1964 - 1971 Slovenská národná rada
1960 - 1964 Národní shromáždění Československé socialistické republiky (NS III, 12. 6. 1960 - 12. 6. 1964)
1960 - 1964 Slovenská národná rada
1954 - 1960 Národní shromáždění republiky Československé (NS II, 13. 12. 1954 - 10. 6. 1960)
1954 - 1960 Slovenská národná rada
1948 - 1954 Národní shromáždění republiky Československé (NS I, 10. 6. 1948 - 28. 11. 1954)
1948 - 1954 Slovenská národná rada
1946 - 1948 Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé (ÚNS, 18. 6. 1946 - 5. 6. 1948)
1946 - 1948 Slovenská národná rada
1945 - 1946 Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé (PNS, 28. 10. 1945 - 16. 5. 1946)
1945 - 1946 Slovenská národná rada
1944Slovenská národná rada
1939 - 1945Snem Slovenskej republiky
1939Snem Slovenskej krajiny
1935 - 1938 Národní shromáždění republiky Československé (PS IV., S IV. ; 18. 6. 1935 - 21. 3. 1939)
1929 - 1935 Národní shromáždění republiky Československé (PS III., S III. ; 12. 12. 1929 - 12. 4. 1935)
1925 - 1929 Národní shromáždění republiky Československé (PS II., S II. ; 17. 12. 1925 - 27. 6. 1929)
1920 - 1925 Národní shromáždění republiky Československé (PS I., S I. ; 26. 5. 1920 - 16. 10. 1925)
1918 - 1920 Národní shromáždění československé (RNS, 14. 11. 1918 - 15. 4. 1920)
1918 Národní výbor československý
1908 - 1911 Sněm království Českého
1901 - 1907 Sněm království Českého
1895 - 1901 Sněm království Českého
1889 - 1895 Sněm království Českého
1883 - 1889 Sněm království Českého
1878 - 1882 Sněm království Českého
1872 - 1877 Sněm království Českého
1870 - 1871 Sněm království Českého
1867 - 1869 Sněm království Českého
1867 Sněm království Českého
1861 - 1866 Sněm království Českého
1861 - 1918 Rakouská říšská rada
1848 - 1849 Ústavodárný rakouský říšský sněm

Blok se seznamem bez odrážek

Digitální knihovna je společným projektem českého a slovenského parlamentu, který zpřístupňuje dokumenty společné historie nejméně od roku 1848, stejně tak jako ze současnosti.Přihlásit/registrovat se do ISP