PŘEDSEDNICTVO.

Zvoleno provisorně a vykonalo slib

1, 26. V. 1920; 8. I.

Volba definitivní 11, 8. VII. 1920; 576. I.

 

PŘEDSEDA

TOMÁŠEK František

 

MÍSTOPŘEDSEDOVÉ

dr. inž. BOTTO Jan

dr. HRUBAN Mořic

BUŘÍVAL František

dr. CZECH Ludwig

 

ZAPISOVATELÉ

zvoleni provisorně 1, 26. V. 1920; 10. I.

volba definitivní 11, 8. VII. 1920; 577. I.

ANDĚL Karel

BRADÁČ Bohumír

dr. GAŽÍK Marek

KREIBICH Karl; vzdal se funkce zapisovatele

52, 8. II. 1921; 2123. II.

MAREK Jaroslav

dr. MARKOVIČ Ivan; vzdal se funkce zapisovatele

161, 26. X. 1922; 177. VI.

dr. SPINA Franz

ŠPAČEK Jaromír

ŠPATNÝ Emil

ZÁRUBA Milo; zemřel 3. VIII. 1922;

159, 24. X. 1922; 4. VI.

Změny:

BENDA Ferdinand zvolen místo dra I. Markoviče

162, 27. X. 1922; 323. VI.

ROUDNICKÝ Alois zvolen místo M. Záruby

162, 27. X. 1922; 323. VI.

TAUB Siegfried zvolen místo K. Kreibicha

52, 8. II. 1921; 2123. II.

 

POŘADATELÉ

zvoleni provisorně 1, 26. V. 1920; 10. I.

volba definitivní 11, 8. VII. 1920; 577. I.

KŘÍŽ Josef

MAŠATA František

MAYER Josef

SAJDL Josef; vzdal se funkce pořadatele

167, 14. XI. 1922; 398. VI.

Změna:

PRÁŠEK Ferdinand zvolen místo J. Sajdla

168, 16. XI. 1922; 450. VI.Přihlásit/registrovat se do ISP