MASARYK TOMÁŠ G.,

president Československé republiky.

Vykonal slib na ústavu 1. společná schůze poslanecké sněmovny a senátu 27. V. 1920; 5. I.

Připomínky:

k zákonu o úpravě cla na automobily a na motory k automobilům

86, 18. X. 1921; 4. IV.

k zákonu o závodních výborech

86, 18. X. 1921; 4. IV.

k vrácenému zákonu o jmenování úředníků v kancelářské službě

86, 18. X. 1921; 4, IV.

k vrácenému zákonu o osobních daních přímých

86, 18. X. 1921; 4. IV.

k vrácenému zákonu, jímž se upravuje poměr čsl. státní správy k čsl. paroplavebním společnost. Labské a Dunajské

139, 23. V. 1922; 411. a 417. V.Přihlásit/registrovat se do ISP