PŘEDSEDNICTVO SENÁTU.

 

PŘEDSEDA

dr. HORÁČEK Cyril

zvolen provisorně a vykonal slib

1, 26. V. 1920; 6, I.

složil funkci předsedy

11, 13. VII. 1920; 496, I.

PRÁŠEK Karel

zvolen definitivně 11, 13. VII. 1920; 495, I.

slib vykonal 496, I.

vzdal se funkce předsedy

191, 14. II. 1924; 796, VIII.

DONÁT Václav

zvolen předsedou a vykonal slib

191, 14. II. 1924; 798, VIII.

 

MÍSTOPŘEDSEDOVÉ

dr. SOUKUP František

KLOFÁČ Václav

zvoleni provisorně 1, 26. V. 1920; 6, I.

slib vykonali 7, I.

zvoleni definitivně 11, 13. VII. 1920; 496, I.

KADLČÁK Josef (zemřel 27. IV. 1924);

(204, 13. V. 1924; 222, IX.)

NIESSNER Wilhelm

zvoleni a slib vykonali 18, 17. XI. 1920; 170, II.

dr. FRANTA Bohuslav

VALOUŠEK František (místo zemřelého J. Kadlčáka)

zvoleni 205, 15. V. 1924; 269, IX.

slib vykonali 270, IX.

 

ZAPISOVATELÉ

zvoleni provisorně 1, 26. V. 1920; 7, I.

volba definitivní 11, 13. VII. 1920; 497, I.

dr. KROUSKÝ Otakar

LÖW Dominik

dr. PŘIKRYL Ondřej

dr. STOJAN A. Cyril; zemřel 29. IX. 1923;

173, 30. X. 1923; 173, VIII.

SVĚCENÝ Antonín

dr. VLČEK Jaroslav

Změny:

VALOUŠEK František zvolen místo dra C. Stojana 174, 8. XI. 1924; 471, IX.

zvolen místopředsedou senátu 205, 15. V. 1924; 269, IX.

dr. REYL František zvolen místo Fr. Valouška 210, 4. VI. 1924; 471, IX.

 

POŘADATELÉ

zvoleni provisorně 1, 26. V. 1920; 7, I.

volba definitivní 11, 13. VII. 1920; 497, I.

HYBŠ František

JÍLEK Jan

LISÝ Čeněk Josef

MĚCHURA AloisPřihlásit/registrovat se do ISP