PRESIDENT REPUBLIKY.

 

MASARYK TOMÁŠ G.,

president Československé republiky.

Vykonal slib na ústavu v 1 společné schůzi poslanecké sněmovny a senátu 27. V. 1920; 5, I.

 

Připomínky:

k zákonu o úpravě cla na automobily a na motory k automobilům

71, 18. X. 1921; 5, IV.

k vrácenému zákonu o jmenování úředníků v kancelářské službě

71, 18. X. 1921; 9, IV.

k vrácenému zákonu o osobních daních přímých

71, 18. X. 1921; 9, IV.

k zákonu o závodních výborech

73, 25. X. 1921; 29, IV.

k vrácenému zákonu, jímá se upravuje poměr čsl. státní správy k čsl. paroplavebním společnost. Labské a Dunajské

108, 28. III. 1922; 3, V.Přihlásit/registrovat se do ISP